www.VIETTRADER.com

Nhận các yêu cầu Chuyển, Dọn Văn Phòng, Nhà Riêng
Thu mua Thanh Lý Đồ Dùng, Vật Dụng, Thiết Bị Văn Phòng, Gia Đình
Ký kết các hợp đồng Bảo Trì, Bảo Dưỡng Máy Tính, Giải Pháp Mạng
Ký gửi, hợp tác Các Thông tin Bất Động Sản với Tổ Chức, Cá Nhân
Cầm Đồ các Loại Tài Sản - Sát giá - Lãi xuất thấp – Nhận ký gửi Hàng Hóa đề Bán.

Điện thoại: 097 642 9669 Email:[email protected] YM: viettraderonline