Chờ không hẹn
[b]Ôi những hàng cây nhung nhớ nhung
Có như ta đứng lạnh vô cùng
Chút gì màng muộn thuở thanh xuân ? !
Ôi những hàng cây ngơ ngẩn ngơ
Có khổ đau nghe lá hững hờ
Có như ta nửa đời hiu hắt
Muốn khuất , nhưng đời bận giã từ ? !
Ôi những hàng cây im đứng im
Ngườii tưởng bao nhiêu lá phụ bạc
Có như ta đứng tàn mơ mộng
Máu vẫn loang từ vết nhân duyên ? !
Này những hàng cây đứng trơ xương
Có đứng như ta , đứng nát lòng
Có như ta đứng chờ không hẹn
Một người ... không biết nhớ ta không ? [/b]


đợi 1 người .....