VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI

Trụ sở: 301 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - HN
CS2: Số 89 Đinh Tiên Hoàng – P.3 – Q.Bình Thạnh – TP. HCM
Mobile: 0982.025.634/ 01258 188 778 - Vũ Diệp
Tel: 0466 843 129, Fax: 04.35572177
Email : [email protected]


Số : 336 /TB-VNC Hà nội, ngày 04 tháng 05 năm 2011

THÔNG BÁO


V/v: Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ “Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình” & bồi dưỡng nghiệp vụ “Đấu thầu” Chương trình cơ bản tại TP HCM

Kính gửi:…………………………………………………………………….

Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (thay thế Nghị định 16/2005/NĐ-CP và Nghị định 112/2006/NĐ-CP quy định về việc các tổ chức và cá nhân tham gia trực tiếp hoạt động về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình bắt buộc phải có chứng nhận, chứng chỉ khoá học về quản lý dự án);
Căn cứ Quyết định số 1164/QĐ-BXD ngày 15/12/2009 của Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng (bổ sung Nghị định 58/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số: 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 5 năm 2010của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu;
Viện nghiên cứu Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội với sự cộng tác của các Giáo sư, Tiến sĩ và các chuyên gia đầu ngành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Đại học Xây dựng….Quyết định tổ chức khóa học: “Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ”và “ Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu chương trình cơ bản” với các nội dung sau:

LỚP QUẢN LÝ DỰ ÁN
1. Đối tượng dự học: Giám đốc, Trưởng, Phó Ban QLDA, kế toán trưởng, Trưởng, Phó các phòng ban chức năng, Chủ nhiệm công trình, các cán bộ chuyên môn kỹ thuật, sinh viên và các cá nhân có nhu cầu.
2. Thời gian học:Khai giảng 18h00’ ngày 16/05/2011
3. Kinh phí: 1.200.000VNĐ/Học viên (Bao gồm tài liệu học tập và giải khát giữa giờ)
4. Nội dung khoá học: Bao gồm các chuyên đề:
- Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.
- Hợp đồng trong hoạt động xây dựng.
- Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.
- Hồ sơ, tài liệu hoàn thành công trình xây dựng (hồ sơ hoàn công).

LỚP ĐẤU THẦU CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN
1. Đối tượng dự học: Bắt buộc đối với cá nhân, đơn vị trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu, trừ các nhà thầu; và các cá nhân có nhu cầu.
2. Nội dung học: (24 tiết – 3 ngày)
- Chuyên đề 1: Tổng quan về đấu thầu
- Chuyên đề 2: Các hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu
- Chuyên đề 3: Hợp đồng
- Chuyên đề 4: Kê hoạch đấu thầu
- Chuyên đề 5: Sơ tuyển nhà thầu
- Chuyên đề 6: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
- Chuyên đề 7: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp
- Chuyên đề 8: Các hình thức lựa chọn nhà thầu khác
- Chuyên đề 9: Các vấn đề khác liên quan
3. Thời gian học: Khai giảng 18h00’ ngày 16/05/2011
4. Học phí: 1.100.000 VNĐ/1HV

B. GIẢNG VIÊN DỰ KIẾN:
1. Ông Nguyễn Xuân Đào - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu – Bộ KH và ĐT
2. Ông Ngô Ngọc Quy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu - Bộ KH và ĐT
3. Ông Nguyễn Huy Thường - Trưởng phòng Tổng hợp và quản lý khoa học - Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
ĐỊA ĐIỂM HỌC:
TRƯỜNG CÁN BỘ TP. HỒ CHÍ MINH (CS2)
(Số 89 Đinh Tiên Hoàng – P.3 – Q.Bình Thạnh – TP. HCM)
THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ THỦ TỤC NHẬP HỌC:
Kính đề nghị các tổ chức, đơn vị và cá nhân có nhu cầu tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ gửi công văn hoặc (fax) danh sách học viên tham dự lớp tập huấn trước 05 ngày cho mỗi khoá học.
Học viên nộp 01 CMND phôtô và 02 ảnh 3x4 tại lớp học.
Mọithông tin chi tiết liênhệ:
Vũ Thị Diệp -Viện Nghiên Cứu Đào Tạo & Bồi Dưỡng Cán Bộ Hà Nội
VPĐD: Phòng 407 Nhà A – Làng SV Hacinco – Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội
Mobile: 0982.025.634; 01258 188 778 - Vũ Diệp
Tel: 0466 843 129, Fax: 04.35572177
Email : [email protected]
Yahoo chat : vudiepvdthn