Bà con nào coi phim cũa hãng này rồi thì sẽ không tru tréo thắc mắc tại sao có bánh bèo