Thiết kế cải tạo lại nhà Cô Vi phố nghĩa Dũng

Cải tạo lại nội thất 4 tầng

thiết kế phòng khách, phòng thờ, phòng ngủ Bố Mẹ, phòng con trai, phòng con gai, phòng bếp và phòng vệ sinh

Phòng khách

Phòng ngủ 1

Phòng ngủ 2

Phòng bếp
Chi tiết xem thêm tại đây