Các bạn thân mến,

BQT có hai thông báo mới muốn gửi đến các bạn.


Thứ I, về tiếng Việt trên diễn đàn:

Hiện tại bộ gõ tiếng Việt đã được tích hợp vào diễn đàn. Bộ gõ này đã được thử nghiệm tương thích với Internet Explorer, Firefox, Opera...

Vì thế, từ nay tất cả thành viên của diễn đàn, nếu post bài bằng tiếng Việt phải sử dụng tiếng Việt có dấu. Việc này nhằm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, bên cạnh đó là tránh phiền toái cho người đọc.

Quy định mới này áp dụng vào 0h ngày 13/09/2009.

Những bài viết bằng tiếng Việt không dấu sau thời điểm trên thì moderators có quyền tuỳ nghi xử lý(nhắc nhở, chỉnh sửa hoặc xoá).


Thứ II, về vấn đề e-mail các bạn đăng ký:


Trước đây, do sự cố kỹ thuật trên server nên BQL đã tắt tính năng kích hoạt qua e-mail, một số bạn đã dựa vào đây để dùng e-mail không có thật để đăng ký. Điều này ảnh hưởng không tốt đến server của diễn đàn, do lúc gửi e-mail đến những e-mail giả này sẽ bị trả về.

Do đó, BQT quyết định sẽ tạm thời khoá những tài khoản có e-mail không có thật. Thời điểm bắt đầu khóa sẽ là 0h ngày 19/09/2009.

Thân.