Hôm nọ có qua trang gockhuat thì thấy 1 list phim của menatplay..(nhiều vô cùng) nhưng trang gockhuat lại gặp trouble nên đã chỉnh xửa lại và xóa mất cái bài đó đi , nhiều phim hay và diễn viên đẹp lắm, ai có trang đó thì post về vietboy nhé..Phim của menatplay hay và diễn viên đẹp..cảm ơn trước nha:c4: