Mình cần thanh lý số lượng dĩa lớn phim G Á-Âu, giá 10.000 đ/ dĩa. Liên he: [email protected].