HÀ ĐÔNG - TRÀ CỔ - MÓNG CÁI
( 3 ngày 2 đêm )
Trà Cổ là thắng cảnh có nhiều cảnh đẹp như Cồn Mang, Sa Vĩ, chùa Linh Khánh. Đặc biệt phải kể đến bãi tắm Trà Cổ đây là bãi tắm lý tưởng trải dài suốt 17km từ Mũi Gót (phía Bắc) đến mũi Ngọc (phía Nam) đủ cho hàng vạn người đến tắm, cát ở đây mịn như thảm. Đây là bãi tắm còn giữ được vẻ hoang sơ hiếm có.
Chợ Mãng C¸i - Trung t©m mua s¾m lín víi nhiÒu mÆt hµng phong phó vµ ®a d¹ng víi gi¸ c¶ cùc kú hÊp dÉn sÏ t¹o cho quý kh¸ch thËt nhiÒu c¬ héi mang vÒ cho gia ®×nh cña m×nh nh÷ng mÆt hµng ®éc ®¸o. §©y còng lµ c¬ héi ®Ó quý kh¸ch ®i th¨m quan vµ lÔ ë mét sè ng«i §×nh linh thiªng t¹i Trµ Cæ cÇu mong nhiÒu ®iÒu tèt lµnh ®Õn víi gia ®×nh m×nh trong n¨m.
Ngày 01: Hà Đông- Móng Cái (ăn sáng, trưa, tối)
- 5h00: Xe & HDV Nhân văn Travel đón Quý khách tại điểm hẹn ở Hà Đông khởi hành đi Trà Cổ (Quảng Ninh)
- 6h00: Tới Hải Dương Quý khách nghỉ ngơi ăn sáng sau đó tiếp tục cuộc hành trình.
- 12h00: Tới Trà Cổ, Quý khách nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi ăn trưa.
- Chiều: Quý khách tự do tắm biển.
- 18h30: Ăn tối tại nhà hàng.
- Sau bữa tối quý khách tự do khám phá Trà Cổ về đêm.
Ngày 02: Trà Cổ - Móng Cái ( ăn sáng, trưa, tối )
- 7h00: Sau khi ăn sáng, Xe đưa đoàn thăm nhà Thờ Đổ, chùa Thánh Mẫu, đình Trà Cổ, Cột mốc địa đầu Tổ Quốc.
- 11h30: Ăn trưa tại nhà hàng,
- Chiều: Xe đưa Quý khách đi chợ Mãng C¸i mua ®å. Tại đây Quý Khách sẽ được thỏa sức mua sắm với nhiều mặt hàng đa dạng và phong phú. Quý khách cũng có thể ra cửa khẩu Bắc Luân - Một cửa khẩu đẹp nổi tiếng của Trung Quốc để chôp h×nh.
- 18h00: Ăn tối tại nhà hàng, nghỉ đêm tại khách sạn ở Móng Cái.
Ngày 3: Móng Cái - Hà Đông (ăn sáng, trưa)
- 7h00: Sau khi ăn sáng, Quý khách tự do mua đồ
- 11h00: Quý khách ăn trưa, sau đó xe đưa Quý khách về Hà Néi.
- Trên đường vÒ Quý kh¸ch nghØ ch©n t¹i H¶i D­¬ng
- 20h00: Về đến Hà Nội xe đưa Quý khách về điểm hẹn. Kết thúc chương trình. Chia tay Quý khách và hẹn gặp lại.
kÝnh chóc quý kh¸ch cã chuyÕn ®i vui vÎ & bæ Ých
Gi¸ trän gãi: 1.400.000®/ 1kh¸ch
Bao gồm:
Vận chuyển: Xe ô tô ghế ngả đời mới, máy lạnh đưa đón theo chương trình.
Hướng dẫn viên: Thuyết minh và phục vụ ăn, nghỉ, tham quan cho Quý khách suốt tuyến.
Các bữa ăn trong chương trình: 60.000 đ/bữa chính - 20.000 đ/bữa phụ
Bảo hiểm: Khách được bảo hiểm du lịch trọn tour mức cao nhất 10.000.000đ (mười triệu đồng).
Quà tặng: Nước uống, khăn lạnh trên đường đi và về (01 chai 0,5l + 01 khăn lạnh/ khách).
Vé thắng cảnh các điểm trong chương trình
Không bao gồm:
Chi tiêu cá nhân... các chi phí ngoài chương trình
Thuế VAT

Nh©n V¨n ®iÓm ®Õn cña nh÷ng niÒn vui!
Xin vui loøng lieân heä theo soá ñieän thoaïi sau ñeå ñöôïc tö vaán
Tel: 04.22427668 Hotline:0983.258.436
EMail: [email protected] <mailto:[email protected]>
Web: www.nhanvantravel.com <http://www.nhanvantravel.com>