Là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường nó đưa ra các yêu cầu về quản lý môi trường cần đáp ứng cho của tổ chức. Mục đích của bộ tiêu chuẩn này là giúp các tổ chức sản xuất / dịch vụ bảo vệ môi trường ngăn ngừa ô nhiễm và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường của mình

Bộ tiêu chuẩn ISO 14001 được ban hành vào 15/11/2004 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 14001: 1996. Phiên bản ISO 14001: 1996 sẽ hết hạn vào 05/2006

Tiêu chuẩn ISO 14001 được áp dụng cho tất cả các loạI hình tổ chức không phân biệt quy mô, loại hình hoạt động hay sản phẩm.
Áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 tổ chức cần chứng tỏ tổ chức đã thực hiện các biện pháp để bảo vệ và cải tiến môi trường.

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:

1. Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý môi trường phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn chung.

2. Thiết lập một chính sách môi trườnửctong toàn tổ chức.

3. Xác định các khía cạnh môi trường của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ

4. Xác định các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác mà tổ chức phải tuân thửctong nội bộ tổ chức

5. Thiết lập mục tiêu, chỉ tiêu môi trường và kế hoạch để đạt được các mục tiêu

6. Xác định, lập thành văn bản và thông báo về vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức

7. Xác định nhu cầu đào tạo trong hệ thống

8. Thiết lập và duy trì các thủ tục thông tin liên lạc nội bộ và bên ngoài

9. Thiết lập và phổ biến các tài liệu của hệ thống quản lý môi trường
10. Kiểm soát các tài liệu được áp dụng

11. Đảm bảo rằng các thủ tục liên quan đến các khía cạnh môi trường có ý nghĩa được thực hiện dưới các điều kiện đặc biệt

12. Thiết lập và thử nghiệm sự chuẩn bị và đáp ứng với tình trạng khẩn cấp

13. Giám sát và đo lường các đặc trưng chủ chốt của các hoạt động của mình có thể gây tác động đáng kể đến môi trường

14. Đánh giá sự tuân thủ (vớI các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác và tổ chức đề ra)

15. Thiết lập và duy trì các thủ tục xác định trách nhiệm và quyền hạn trong việc xử lý và điều tra sự không phù hợp, hành động khắc phục và hành động phòng ngừa

16. Thiết lập và duy trì thủ tục để phân định, bảo quản và xử lý các hồ sơ môi trường

17. Lập chương trình đánh giá hệ thống quản lý môi trường để xác định sự phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001 và hệ thống quản lý môi trường

18. Thiết lập quá trình xem xét lại hệ thống quản lý môi trường nhằm đảm bảo tính thích hợp, đầy đủ và hiệu quả liên tục của hệ thốngChi tiết xin xem tại
www.taichinhketoan.com.vn
www.xaydungduan.com
www.ketoanclub.com
www..vn

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư THẢO NGUYÊN XANH
Hotline : 0903.034.381 - 08.3911.8552 - 0918.755.356
Địa chỉ: 158 NGUYỄN VĂN THỦ - Phường Đakao - Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh
Email:[email protected]
Y!M: [email protected]

CHUYÊN :
Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, xử lý chất thải, xây dựng hệ thống xử lý nước thải

Lập dự án đầu tư, viết phương án kinh doanh, phương án vay vốn

Lập chứng thư thẩm định giá, lập hồ sơ mời thầu, dự thầu

Đăng ký logo, thương hiệu độc quyền, đăng ký bản quyền tác giả, mã số, mã vạch, đăng ký chất lượng hàng hóa

Dịch vụ thành lập công ty, nhà hàng, khách sạn, công ty bảo vệ, thiết kế website

Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh BĐS, Xin giấy phép đầu tư

Dịch vụ kế toán, kiểm toán, quyết toán thuế ... cung cấp phần mềm kế toán