XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM THEO PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC KẾT HỢP KEO TỤ TẠO BÔNG

Mô hình theo quy mô phòng thí nghiệm và hệ thống xử lý nước thải (HTXLNT) thực tế công suất 1000 m3/ngày của Công ty Dệt nhuộm Xuân Hương được khảo sát và xây dựng theo phương pháp sinh học hiếu khí kết hợp keo tụ-tạo bông. Kết quả phân tích nước thải sau các bước xử lýsinh học và hóa lý trong cả hai trường hợp mô hình thí nghiệm và HTXLNT đều cho thấy khảnăng xử lý hữu hiệu các chất ô nhiễm có trong nước thải dệt nhuộm. Với hiệu quả xử lý các chỉ tiêu ≥80%, công nghệ xử lý sinh học hiếu khí kết hợp keo tụ-tạo bông chứng tỏ hiệu quả vượttrội trong việc xử lý nước thải dệt nhuộm. Nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn cho phép loại C,TCVN 5945:2005.

GIỚI THIỆU

Nước thải dệt nhuộm là sự tổng hợp nước thải phát sinh từ tất cả các công đoạn hồ sợi, nấu tẩy,tẩy trắng, làm bóng sợi, nhuộm in và hoàn tất. Theo phân tích của các chuyên gia, trung bình,một nhà máy dệt nhuộm sử dụng một lượng nước đáng kể, trong đó, lượng nước được sử dụng trong các công đoạn sản xuất chiếm 72,3%, chủ yếu là trong công đoạn nhuộm và hoàn tất sản phẩm [3]. Xét hai yếu tố là lượng nước thải và thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải, ngành dệt nhuộm được đánh giá là ô nhiễm nhất trong số các ngành công nghiệp [5].Các chất ô nhiễm chủ yếu có trong nước thải dệt nhuộm là các hợp chất hữu cơ khó phân hủy, thuốc nhuộm, các chất hoạt động bề mặt, các hợp chất halogen hữu cơ (AOX- Adsorbable Organohalogens), muối trung tính làm tăng tổng hàm lượng chất rắn, nhiệt độ cao (thấp nhất là 40°C) và pH của nước thải cao do lượng kiềm trong nước thải lớn. Trong số các chất ô nhiễm có trong nước thải dệt nhuộm, thuốc nhuộm là thành phần khó xử lý nhất, đặc biệt là thuốc nhuộm azo không tan - loại thuốc nhuộm được sử dụng phổ biến nhất hiện nay, chiếm 60-70% thị phần. Thông thường, các chất màu có trong thuốc nhuộm không bám dính hết vào sợi vải trong quá trình nhuộm mà bao giờ cũng còn lại một lượng dư nhất định tồn tại trong nước thải. Lượng thuốc nhuộm dư sau công đoạn nhuộm có thể lên đến 50% tổng lượng thuốc nhuộm được sử dụng ban đầu [5]. Đây chính là nguyên nhân làm cho nước thải dệt nhuộm có độ màu cao, và nồng độ chất ô nhiễm lớn.

Các yếu tố được cân nhắc khi lựa chọn phương án xử lý thích hợp cho nước thải dệt nhuộm là:
hiệu quả xử lý, hiệu quả kinh tế, tính chất và lưu lượng nước thải, thành phần và nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải, ... Ba phương pháp thường được ứng dụng riêng rẽ hoặc kết hợp để xử lý nước thải dệt nhuộm là: phương pháp hóa lý, phương pháp oxy hóa bậc cao và phương pháp sinh học. Quá trình xử lý hóa lý với phương pháp keo tụ-tạo bông, tuyển nổi và hấp phụ thu được hiệu quả cao trong việc khử độ màu và giảm nồng độ BOD.

Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp này là chi phí hóa chất cao và lượng bùn sinh ra lớn (0,5-2,5kg TS/ m3 nước thải xử lý). Trong quá trình xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp oxy hóa bậc cao, các chất oxy hóa thường được sử dụng là Chlorine (Cl2), Hydroxy Peroxide (H2O2), và Ozone (O3), với Cl2 được đánh giá là chất oxy hóa kinh tế nhất. Nhược điểm của phương pháp oxy hóa bậc cao là chi phí đầu tư và chi phí vận hành cao, không thích hợp để xử lý nước thải dệt nhuộm có nồng độ chất ô nhiễm lớn. Bên cạnh đó, quá trình xử lý sinh học với bùn hoạt tính hiếu khí và kỵ khí cũng có thể được sử dụng để xử lý nước thải dệt nhuộm với hiệu quả cao, tuy nhiên nhược điểm của phương pháp này là thời gian xử lý dài và hiệu quả xử lý các chất màu là các hợp chất hữu cơ khó phân hủy thấp. Hiện nay, nước thải dệt nhuộm thường được xử lý bằng cách kết hợp các quá trình xử lý sinh học và keo tụ-tạo bông. Quá trình xử lý sinh học giúp loại bỏ các hợp chất hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học và xử lý một phần các hợp chất hữu cơ khó phân hủy sinh học dưới tác dụng của quá trình sinh trưởng và phát triển của các vi sinh vật, giúp giảm bớt tải lượng hoạt động của quá trình xử lý hóa lý keo tụ-tạo bông. Việc bố trí quá trình xử lý sinh học trước quá trình xử lý hóa lý giúp giảm bớt chi phí hóa chất và chi phí xử lý bùn hóa lý. Đây cũng chính là công nghệ được chúng tôi chọn lựa trong công trình xử lý nước thải dệt nhuộm của Công ty TNHH Dệt nhuộm Xuân Hương. Các bước khảo sát và vận hành hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm của công ty Xuân Hương theo quy mô phòng thí nghiệm cùng với quy mô thực tế sẽ được đề cập và tóm tắt trong bài báo này.
Download tài liệu tại đây

Chi tiết xin xem tại
www.taichinhketoan.com.vn
www.xaydungduan.com
www.ketoanclub.com
www..vn
Hotline : 0903.034.381 - 08.3911.8552 - 0918.755.356

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư THẢO NGUYÊN XANH

CHUYÊN :
Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, xử lý chất thải, xây dựng hệ thống xử lý nước thải

Lập dự án đầu tư, viết phương án kinh doanh, phương án vay vốn

Lập chứng thư thẩm định giá, lập hồ sơ mời thầu, dự thầu

Đăng ký logo, thương hiệu độc quyền, đăng ký bản quyền tác giả, mã số, mã vạch, đăng ký chất lượng hàng hóa

Dịch vụ thành lập công ty, nhà hàng, khách sạn, công ty bảo vệ, thiết kế website

Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh BĐS, Xin giấy phép đầu tư

Dịch vụ kế toán, kiểm toán, quyết toán thuế ... cung cấp phần mềm kế toán