Một hệ thống quản lý môi trường là một phương pháp để đánh giá và cải thiện môi trường hoạt động của tổ chức. Triển khai thực hiện thành công một hệ thống quản lý môi trường đòi hỏi phải cam kết từ tất cả các cấp của tổ chức. Nó cũng đòi hỏi một sự hiểu biết tường tận các quy trình của tổ chức các sản phẩm và dịch vụ để xác định những tác động bất lợi về môi trường. Một khi các tác động môi trường được xác định hoạt động có thể thiết lập các thủ tục để quản lý chúng và đặt mục tiêu giảm chúng.

Bước 1
Tạo cho hoạt động của một chính sách môi trường mô tả cam kết của công ty để bảo vệ môi trường. Có được chữ ký của hoạt động quản lý và hỗ trợ.

Bước 2
Đánh giá tác động môi trường của các quá trình hoạt động sản phẩm và dịch vụ bằng cách xem dữ liệu về mua nguyên vật liệu và xử lý chất thải. Quyết định của những tác động này là quan trọng nhất.

Bước 3
Xác định các quá trình đóng góp vào sự tác động môi trường quan trọng. Viết thủ tục mô tả cách tốt nhất để thực hiện những quy trình.

Bước 4
Đặt mục tiêu để loại trừ hoặc cải thiện đáng kể tác động môi trường. Các mục tiêu phải được cụ thể chẳng hạn như giảm mức tiêu thụ điện của 5 phần trăm. Tạo một kế hoạch mô tả các hành động cần thiết để đáp ứng từng mục tiêu. Xác định như thế nào công ty sẽ theo dõi tiến bộ để đáp ứng các mục tiêu.

Bước 5
Đào tạo lao động theo quy trình quản lý môi trường. Công nhân phải hiểu cách làm việc của họ ảnh hưởng đến hiệu suất môi trường của công ty.

Bước 6
Thành lập một quá trình kiểm toán để giám sát hiệu suất của môi trường hoạt động. Việc kiểm toán nên kiểm tra để đảm bảo rằng công nhân đang theo thủ tục thành lập. Thực hiện các hành động để sửa sai địa chỉ bất kỳ vấn đề được xác định.

Bước 7
Đánh giá hoạt động thay đổi và điều chỉnh các thủ tục và mục tiêu cho phù hợp.

Bước 8
Báo cáo kết quả kiểm toán và số liệu hiệu suất cho hoạt động quản lý. Xem xét kết quả ít nhất mỗi năm và đặt mục tiêu mới để tiếp tục quá trình cải tiến.
Chi tiết xin xem tại
www.taichinhketoan.com.vn
www.xaydungduan.com
www.ketoanclub.com
www..vn

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư THẢO NGUYÊN XANH
Hotline : 0903.034.381 - 08.3911.8552 - 0918.755.356
Địa chỉ: 158 NGUYỄN VĂN THỦ - Phường Đakao - Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh
Email:[email protected]
Y!M: [email protected]

CHUYÊN :
Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, xử lý chất thải, xây dựng hệ thống xử lý nước thải

Lập dự án đầu tư, viết phương án kinh doanh, phương án vay vốn

Lập chứng thư thẩm định giá, lập hồ sơ mời thầu, dự thầu

Đăng ký logo, thương hiệu độc quyền, đăng ký bản quyền tác giả, mã số, mã vạch, đăng ký chất lượng hàng hóa

Dịch vụ thành lập công ty, nhà hàng, khách sạn, công ty bảo vệ, thiết kế website

Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh BĐS, Xin giấy phép đầu tư

Dịch vụ kế toán, kiểm toán, quyết toán thuế ... cung cấp phần mềm kế toán