THIẾT LẬP MỘT CHUƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

Một chương trình giám sát môi trường hoặc một hệ thống quản lý môi trường EMS cung cấp cả hai môi trường và lợi ích kinh tế cho một tổ chức mà qua đó. EMS An là một tập hợp các nguyên tắc quy định và thủ tục được phát triển bởi một tổ chức để giảm bớt tác động môi trường của nó. EMS An tập trung vào tất cả các thủ tục kinh doanh cho công ty cơ hội để tăng tính hiệu quả và giảm tổn thất. Một cách tiếp cận hiệu quả sử dụng các chất Tổng số nguyên tắc quản lý để lập kế hoạch thực hiện kiểm tra và hành động.

Bước 1
Chọn nhân viên cho sự phát triển của EMS. Hãy chắc chắn rằng tất cả các phòng ban có đại diện. Chọn một nhà vô địch dự án hoặc nhà lãnh đạo từ đội.

Bước 2
Xác định mục tiêu của tổ chức. Một tập các mục tiêu rõ ràng được định nghĩa cho một trọng tâm và hướng EMS. Để có kết quả tốt nhất thu hút thông tin phản hồi từ tất cả các nhân viên.

Bước 3
Đánh giá hiện hành thủ tục. Một số thực tiễn về môi trường âm thanh có thể đã được thực hiện. Kết hợp hiện thủ tục vào sự phát triển của một kế hoạch toàn diện hơn.

Bước 4
Xác định các vấn đề khu vực trong các thực hành của tổ chức. Hãy tìm những vùng mà cần phải cải thiện hoặc có ảnh hưởng lớn nhất về môi trường. Kết hợp có thể có các giải pháp vào mục tiêu.

Bước 5
Chuẩn bị một kế hoạch sơ bộ bao gồm cả ngân sách. Xác định vai trò và trách nhiệm của đội ngũ nhân viên. Cho phép quản lý trên để xem xét các dự thảo. Phê duyệt và tham gia quản lý là rất quan trọng cho sự thành công của một EMS.

Bước 6
Phát triển các thủ tục hoạt động. Bước này là rất quan trọng để xem xét và kiểm toán chương trình. Nếu mục tiêu của tổ chức này không được đáp ứng thủ tục tài liệu cung cấp một phác thảo rõ ràng về nơi cải thiện có thể được thực hiện.

Bước 7
Phát triển các thủ tục đào tạo cho nhân viên. Thủ tục dự liệu đảm bảo rằng mọi nhân viên nhận được đào tạo phù hợp chạm vào tất cả các khía cạnh quan trọng của EMS.

Bước 8
Giám sát các hoạt động trong tổ chức. Giám sát cho phép nhân viên tím biết tính khả thi và thực tiễn của một EMS. Đôi khi văn bản hướng dẫn và triển khai thực hiện thực tế có thể khác nhau đáng kể.

Bước 9
Xác định bất kỳ lỗi với kế hoạch hoặc thực hiện nó. Như thay đổi các yêu cầu pháp lý và môi trường một kế hoạch phải có sự linh hoạt để tuân theo luật mới và các quy định.

Bước 10
Duy trì hồ sơ của EMS giám sát. Một bản ghi tốt giữ hệ thống sẽ cung cấp một phương tiện để xem lại lịch sử của kế hoạch và cung cấp cơ sở mà xem xét hoạt động của kế hoạch.

Bước 11
Kiểm toán các EMS theo một lịch trình thường xuyên. Chìa khóa để thành công một EMS là khả năng để đo lường hiệu ứng của nó. Kiểm toán cung cấp một phương tiện hữu hình của đo sự thành công của một kế hoạch cũng như xác định các khu vực cần cải tiến.

Bước 12
Tiến hành rà soát quản lý. EMS thường xuyên xem lại các thay đổi đó là cần thiết cho việc cải tiến liên tục. Xem xét việc thay đổi mục tiêu của tổ chức vào lúc này.


Chi tiết xin xem tại
www.taichinhketoan.com.vn
www.xaydungduan.com
www.ketoanclub.com
www..vn
Hotline : 0903.034.381 - 08.3911.8552 - 0918.755.356

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư THẢO NGUYÊN XANH

CHUYÊN :
Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, xử lý chất thải, xây dựng hệ thống xử lý nước thải

Lập dự án đầu tư, viết phương án kinh doanh, phương án vay vốn

Lập chứng thư thẩm định giá, lập hồ sơ mời thầu, dự thầu

Đăng ký logo, thương hiệu độc quyền, đăng ký bản quyền tác giả, mã số, mã vạch, đăng ký chất lượng hàng hóa

Dịch vụ thành lập công ty, nhà hàng, khách sạn, công ty bảo vệ, thiết kế website

Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh BĐS, Xin giấy phép đầu tư

Dịch vụ kế toán, kiểm toán, quyết toán thuế ... cung cấp phần mềm kế toán