Dịch vụ bảo hộ sở hữu trí tuệ ở Việt Nam

Bằng độc quyền sáng chế ( Viet Nam Patent )
Sáng chế là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có trình độ sáng tạo, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế xã hội (Điều 782 Bộ luật Dân sự).( Viet Nam Patent )
Văn bằng bảo hộ giải pháp hữu ích là Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết 10 tính từ ngày nộp đơn hợp lệ.

1.Các vấn đề bạn được tư vấn
- Chúng tôi tư vấn cho bạn toàn bộ hành lang pháp lý liên quan đến Bản quyền tác giả tác phẩm viết;
- Tư vấn hồ sơ tài liệu chuẩn Bảo hộ bản quyền tác phẩm viết;
- Tư vấn cách đàm phán tiến hành việc chuyển nhượng, cho phép sử dụng, chuyển thể, sao chép tác phẩm;
- Tư vấn cho bạn phương pháp viết nội dung tác phẩm;
2. Đănh ký bản quyền miễn phí
- Biên bản cam đoan của tác giả;
- Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả tác phẩm viết;
- Biên bản giao việc trong trường hợp tác phẩm tạo hình tạo ra trên cơ sở giao việc;
- Tiến hành hoàn thiện tờ khai Đăng ký Bản quyền tác giả tác phẩm viết;
3. Các thủ tục tiến hành
- Đại diện trên Cục Bản quyền để nộp hồ sơ Đăng ký bản quyền tác phẩm viết;
- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Cục Bản quyền;
- Nhận kết quả là Giấy chứng nhận Đăng ký bản quyền;
- Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (Nếu có);
( Viet Nam Patent )
4. Tài liệu bạn cung cấp cho chúng tôi
- 03 mẫu tác phẩm;
- 03 bản giải trình về nội dung tác phẩm (nếu cần)
- Thông tin liên quan đến TP: Tên TP, đã công bố hay chưa công bố; thời gian công bố;
- Ý tưởng của tác giả sáng tạo tác phẩm (nếu cần);
- Bút danh của tác giả (nếu có);
- Thông tin cụ thể về tác giả: Nơi thường trú, Số điện thoại, Email; Fax;
- Giấy phép thành lập hợp pháp photo công chứng của tổ chức là chủ sở hữu tác phẩm (nếu có);
( Viet Nam Patent )

.................................. Tham khảo những sản phẩm khác tại.................................
quang cao led | hyundai | vach ngan nhom kinh | nuoc uong tinh khiet | day trang diem chuyen nghiep | SEO là gì | tin tuc SEO | giai phap SEO | bang gia SEO