YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

chắc mọi người xem clip rồi!
nay dancer post lyric and music cho những ai yêu thích giai điệu đẹp của bài hát này để có thể nhẩm theo nhé!
chúc mọi người zui!:c4: