Kể từ ngày 1/6/2011, các doanh nghiệp viễn thông sẽ không được phép khuyến mại bằng cách giảm giá cước dịch vụ viễn thông (DVVT), hàng hoá viễn thông (HHVT) đã được Nhà nước quy định cụ thể về giá.


Đó là nội dung chính của Nghị định số 25 vừa được Chính phủ ban hành, với mục tiêu đưa các hoạt động khuyến mại của nhà mạng “đi vào khuôn khổ”, chấm dứt tình trạng “loạn khuyến mại”, “chạy đua giảm cước” hiện nay.

Để tránh tình trạng các doanh nghiệp đại gia cạnh tranh bằng giá một cách tiêu cực với các doanh nghiệp cỡ nhỏ, Nghị định quy định rõ các mạng viễn thông không được phép giảm cước thấp hơn giá thành (tức là mức tối thiểu) của DVVT, HHVT.

Một điểm mới khác đáng chú ý là quy định chỉ có nhà mạng mới được phép khuyến mại các DVVT, HHVT, dù họ có thể lựa chọn giữa hai hình thức: tự tổ chức khuyến mại hoặc thuê tổ chức/cá nhân bên ngoài triển khai khuyến mại hộ. Trong cả hai trường hợp, nhà mạng phải đảm bảo việc khuyến mại diễn ra theo đúng nội dung đã đăng ký từ trước với Cơ quan quản lý Nhà nước.

Trước mỗi chương trình khuyến mại, doanh nghiệp viễn thông phải thông báo với cơ quan quản lý chuyên ngành và Sở Thông tin - Truyền thông địa phương.

Ngoài ra, Nghị định 25 còn quy định chi tiết về kinh doanh dịch vụ viễn thông, thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông, cấp phép viễn thông….

Trọng Cầm