Dear all,

Do datacenter gặp sự cố botnet, phải shutdown toàn bộ server (khoảng vài nghìn cái) để kiểm tra, chưa biết khi nào mở lại nên BQT quyết định di chuyển server của www.vietboy.net về một datacenter mới.

Chúng tôi chỉ có thể di chuyển dữ liệu server từ 16h30 ngày 15/4/2011 trở về trước, dữ liệu sau thời điểm trên không được bảo toàn. Nếu bạn đã gửi bài, hình ảnh, đăng kí nick mới sau thời điểm trên thì vui lòng làm lại.

BQT chân thành xin lỗi vì những khó chịu có thể mang lại trong khoảng thời gian website www.vietboy.net ngừng hoạt động cũng như số dữ liệu bị mất.

Thân ái.