Mấy hình này tui ngẫu hứng chụp bằng di động, chất lượng không đc tốt.Mong anh em thông cảm nhé
http:///1CrQy
http:///1CrR9
http:///1CrRP
http:///1CrRh
http:///1CrRp