Kiến thức mua xe ôtô trả góp<BR />

Các hình thức mua xe trả góp<BR />

Thực chất của việc mua xe trả góp là: <BR />

Trả trước một phần tiền mua xe, phần còn thiếu sẽ vay ngân hàng rồi hàng tháng trả dần cho ngân hàng cả gốc và lãi - theo phuơng thức trừ lùi - trong suốt thời gian trả góp.<BR />

Ví dụ: <BR />

Khách hàng A mua trả góp xe ZACE trị giá 28,800 USD theo phương thức: TRẢ TRƯỚC 35% = 9870 USD, phần còn lại là 18,330 USD sẽ vay ngân hàng với lãi suất 1,1%tháng và trả góp trong 3 năm ( Cụ thể: sau khi tính toán, mỗi tháng khách hàng A phải trả 615 USD, theo quy tắc trừ lùi ). <BR />

Việc trả góp có thể kết thúc sớm trước hạn: <BR />

Ngay khi khách hàng có điều kiện trả hết phần tiền còn thiếu cho ngân hàng. <BR />

Ví dụ: <BR />

Trong trường hợp nêu trên: Sau khi trả góp được 3 tháng, khách hàng A có 1 khoản tiền lớn do người thân ở nước ngoài gửi về. Lúc này ( nếu muốn ), khách hàng A có thể trả hết phần tiền còn nợ cho ngân hàng, kết thúc sớm việc mua xe trả góp.<BR />