đã tốt nghiệp CDSP và dang la sinh vien năm cuối CNTT , co kinh nghiệm 19 năm trong nghe day, nhan kem từ lớp 2->9 toán -tin , tuần 3 buổi , mỗi buổi 1gio30 , 1triệu/thang, lien he [email protected] :c14: