Nhờ admin xóa tài khoản này giúp mình và những bài có liên quan tới tài khoản này!!! Gấp lắm! Thanks nhiều!!!!!!!