Anh nào muốn kiếm bot lt group nè, nếu có group thì rủ em nghen, em là bot cần nhiều top fuck em.
Yahoo :calvinzhang. Phone 0908569703