xin cac ban cho y' kien nhe' hjhj lam nay chac ngon rui hj.mong cac anh nhan xet rum` em tai em van tu. ti ve` con chim nay` cua em lam
http:///147iQ
http:///147iq
http:///147jJ
http:///147k7