Mới hớt tóc thằng e,
chụp cho nó 1 sêri kỷ niệm.
mọi người tham khảo nha, pm hay chém thì cũng chịu hết, cho nó máu....

yamahalexam là nick, mong giao lưu nói chuyện cho vui tháng ngày.
chúc cả nhà sức khoẻ.

http:///147dr
http:///147ea