HI,all,mình làm vài tấm góp vui cùng anh em,hihi,mong anh em hãy nhẹ tay nhé,hihi......
http:///13eqR
http:///13eqp
http:///13erE
http:///13erp