Hi all!

Hôm nay forum phải upgrade lên version mới nhất để fix một số lỗi bảo mật.
Trong quá trình upgrade có mất một số bài viết, bên cạnh đó, do sử dụng một mod thanks khác, cho nên dữ liệu về thanks cũng có chút mất mát.
Những chuyện này là ngoài tầm kiểm soát. Xin chân thành cáo lỗi cùng mọi người.

Forum cũng được thêm vào một số tính năng mới.

+Quick Edit: Bạn có thể edit bài của bạn một cách nhanh chóng mà không cần phải mở trang khác, tiết kiệm thời gian và băng thông.
+Ajax Thanks: Thanks mà không cần phải refresh trang.
+HIDE POST: giấu nội dung, chỉ cho phép thành viên chính thức xem.
+HIDE POST, REQUIRE THANK TO VIEW: giấu nội dung, cảm ơn mới xem được.
+HIDE POST, REQUIRE A NUMBER OF POSTS TO VIEW: giấu nội dung, thành viên đạt một số lượng bài nhất định mới xem được.
+Cho phép tất cả thành viên chèn FLASH vào bài viết.