---------------------

-----

Mình đang cần phim này, bạn nào có thì share mình với nhé, host dễ chịu như mediafire càng tốt @[email protected] mình tìm có link Hotfile với lại Fileserve mà tải ko được :c13: :c13:
Hoặc có ai tốt bụng tải về rồi up lên mediafire nhé, mang ơn nhiều :c16::c16:

--------
Fileserve:
http://fileserve.com/file/ekrf8k8
http://fileserve.com/file/NcmEYbN
http://fileserve.com/file/EQ6PyUT
http://fileserve.com/file/MB8zd5T
http://fileserve.com/file/PhXZ8xD
http://fileserve.com/file/6qnGBQU
http://fileserve.com/file/MWhugNd
http://fileserve.com/file/VDh6gBT
http://fileserve.com/file/zzTD2m4
http://fileserve.com/file/yxVAJS8
http://fileserve.com/file/B2XXqf8
http://fileserve.com/file/4g3KEhC
http://fileserve.com/file/ee2P8wd
http://fileserve.com/file/s53tzae
http://fileserve.com/file/RYmWAZM
http://fileserve.com/file/MUgpe9M
http://fileserve.com/file/2AnnKrd
http://fileserve.com/file/326ZkGV
--------
Hotfile:
http://hotfile.com/dl/104113495/fddc..._.zip.001.html
http://hotfile.com/dl/104133282/ee2f..._.zip.002.html
http://hotfile.com/dl/104148997/fc9b..._.zip.003.html
http://hotfile.com/dl/104157292/6331..._.zip.004.html
http://hotfile.com/dl/104164679/25cc..._.zip.005.html
http://hotfile.com/dl/104171630/4f1b..._.zip.006.html
http://hotfile.com/dl/104181183/c9e4..._.zip.007.html
http://hotfile.com/dl/104193795/ad5f..._.zip.008.html
http://hotfile.com/dl/104235957/b2be..._.zip.009.html
http://hotfile.com/dl/104343918/f721..._.zip.010.html
http://hotfile.com/dl/104359117/30f9..._.zip.011.html
http://hotfile.com/dl/104372594/4741..._.zip.012.html
http://hotfile.com/dl/104388828/b7f6..._.zip.013.html
http://hotfile.com/dl/104403166/275f..._.zip.014.html
http://hotfile.com/dl/104417866/5147..._.zip.015.html
http://hotfile.com/dl/104427020/6005..._.zip.016.html
http://hotfile.com/dl/104436248/b409..._.zip.017.html
http://hotfile.com/dl/103878694/687c..._.zip.018.html