Dạo này thích nghe bài này, cũng cũ rồi nhưng post lên cho mọi người ngheDon’t go knockin’ my door ( x2 )

Time is up
No more cheat n’ lie
No more tears to dry
You and I, we’re like so, “Bye bye”

Finally
I am over you
Totally unblue
And I can hear myself saying

I am better off without you
Stronger than ever and I
I’m tellin’ you now

Don’t go knockin’ on my door
Gotta stay away for sure
You say you miss me like crazy now
But I ain’t buyin’ that
You better get off my back
Don’t go knockin’ on my door

I can see
It’s no mystery
It’s so clear to me
What we had is all history

It’s okay
I can sleep at night
It will be alright
I can hear myself saying

I am better off without you
Stronger than ever and I
I’m tellin’ you now

Don’t go knockin’ on my door
Gotta stay away for sure
You say you miss me like crazy now
But I ain’t buyin’ that
You better get off my back
Don’t go knockin’ on my door

Don’t go knockin’ on my door
Gotta stay away for sure
You say you miss me like crazy now
But I ain’t buyin’ that
You better get off my back
Don’t go knockin’ on my door

Don’t go knockin’ on my door ( x3 )
Do what you want as long as you don’t come back

Don’t go knockin’ on my door
Gotta stay away for sure
And now I ain’t buyin’ that
You better get off my back

Don’t go knockin’ on my door
Gotta stay away for sure
You say you miss me like crazy now
But I ain’t buyin’ that
You better get off my back

Don’t go knockin’ on my door
Gotta stay away for sure
You say you miss me like crazy now
But I ain’t buyin’ that
You better get off my back
Don’t go knockin’ on my door

đừng gõ cửa nhà tôi (x2)
thời gian đã không còn.
không còn những trò lừa bịp và sự dối trá
những giọt nước mắt đã cạn khô, không còn để chảy.
tôi và anh chỉ thôi, chỉ như lời tạm biệt

Cuối cùng,
Tôi cũng thoát khỏi đc anh
hết mệt mỏi
và tôi có thể nghe bản thân tôi muốn gì.

Tôi sẽ tốt hơn khi không có anh
mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào hết và tôi
ngay bây giờ tôi sẽ nói với anh rằng:

Đừng gõ cữa nhà tôi
chắc chắn phải tránh xa tôi ra
anh nói rằng anh nhớ tôi điên cuồng
nhưng tôi không dễ bị mua chuộc bởi những lời đó
Tốt nhất là đừng bám đuôi theo tôi nữa
Đừng gõ cửa nhà tôi

tôi có thể thấy
nó không phải là 1 điều bí ẩn
nó quá rõ với tôi rồi
tất cả những gì tôi và anh có đều là quá khứ

Sẽ ổn thôi
tôi có thể đc yên giấc
tất cả sẽ tốt đẹp
tôi có thể nghe những gì bản thân mình muốn

tôi sẽ tốt hơn khi không có anh
mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào và tôi
ngay bây giờ tôi sẽ nói với anh rằng :

Đừng gõ cữa nhà tôi
chắc chắn phải tránh xa tôi ra
anh nói rằng anh nhớ tôi điên cuồng
nhưng tôi không dễ bị mua chuộc bởi những lời đó
Tốt nhất là đừng bám đuôi theo tôi nữa
Đừng gõ cửa nhà tôi

Đừng gõ cữa nhà tôi
chắc chắn phải tránh xa tôi ra
anh nói rằng anh nhớ tôi điên cuồng
nhưng tôi không dễ bị mua chuộc bởi những lời đó
Tốt nhất là đừng bám đuôi theo tôi nữa
Đừng gõ cửa nhà tôi


Đừng gõ cửa nhà tôi (x3)
hãy làm những gì mà anh muốn chỉ cần đừng quay trở lại

Đừng gõ cửa nhà tôi
chắc chắn phải tránh xa tôi ra
và bây giờ tôi không dễ bị mua chuộc bởi những lời đó
Tốt nhất là đừng bám đuôi theo tôi nữa

Đừng gõ cữa nhà tôi
chắc chắn phải tránh xa tôi ra
anh nói rằng anh nhớ tôi điên cuồng
nhưng tôi không dễ bị mua chuộc bởi những lời đó
Tốt nhất là đừng bám đuôi theo tôi nữa

Đừng gõ cữa nhà tôi
chắc chắn phải tránh xa tôi ra
anh nói rằng anh nhớ tôi điên cuồng
nhưng tôi không dễ bị mua chuộc bởi những lời đó
Tốt nhất là đừng bám đuôi theo tôi nữa
Đừng gõ cửa nhà tôi