MB Tower cho thuê văn phòng quận 3 giá HOT tại cenrea.com<BR />

<BR />

Thông tin cho thuê:<BR />

- Diện tích hiện trống: 60m2 - 77m2 - 100m2 - 107m2 - 111m2 - 220m2 - 340m2 - 410m2<BR />

- Giá thuê: 16 USD/m2 ( chưa VAT, còn thương lượng )<BR />

- Phí dịch vụ: đã bao gồm<BR />

<BR />

<BR />

0908 442 698 | 0985 817 857<BR />

Visit: http://cenrea.com | http://dangkyoffice.com | http://googleaple.com<BR />