Hệ Thống Máy Chủ được đặt tại data center
Exp : 1000x
Drop : 60%
Phiên Bản : Season 4 VTM
Website : http://mu-netviet.net
Forum : http://mu-netviet.net/forum/
Link Dowloand

Hệ Thống Server :
4 Server Online 24/7 ( max online : 1.000 )


MuNetViet Sub 1 (Server Giao Dịch)
Không NPC, Không Monster, Không Hòm Đồ
Có Thể Giao Dịch
MuNetViet Sub 2 (Server Train,PK)
Có NPC, Có Monster, Có Hòm Đồ
Không Thể Giao Dịch
MuNetViet Sub 3 (Server Train,PK)
Có NPC, Có Monster, Có Hòm Đồ
Không Thể Giao Dịch
MuNetViet Sub 4 (Server Train,PK)
Có NPC, Có Monster, Có Hòm Đồ
Không Thể Giao Dịch

T�*nh Năng Đặc Trưng:

* Antihack 90% (Hack Speed ,Dupe , file .bmd...)
* Client Việt Hóa 90%
* Đua Top Theo tháng , quý ...
* Event v�* các t�*nh năng Season 4 đầy đủ
* Hệ thống máy chủ được đặt tại Data Center --> Đảm bảo Không Dis , Không Lag
* Các t�*nh năng trên Website đơn giản , dễ s��* dụng. Ngo�*i các t�*nh năng cơ bản MuNetViet còn phát triển thêm 1 số trò choi như Lô Đề , Cờ Bạc , Bóng Đá...vv.
* Hệ thống Reset , Relife đã được t�*nh toán kĩ theo từng giai đoạn
* Đặc biệt MuNetViet sẽ c��*p nh��*t chưc năng đổi lần Reset lấy Item khủng khi các bạn đã đủ điều kiện Reset.
Chúc Các Bạn Tham Gia Game Vui Vẻ