Source : lossless only | itunes
Codec : AAC
Bitrate mode : vbr
Encoder : nero AAC encoder | QuickTime Encoder
Average bitrate : 400kbps với nero AAC encoder | 320kbps với QuickTime Encoder
Application : Foobar2000 v1.1.1

Tặng cô bác cái Album Guitar - Acoustic Moods, hàng mình sưu tầm đã lâu, do điện thoại mình dùng là điện thoại nhật nên ko nghe dc nhạc MP3 mà nghe M4A, các bạn nghe vẫn bình thường, chất lượng tốt hơn đó!
Check it :DTracklist:
.01 - Endless Love
.02 - Back For Good
.03 - Think Twice
.04 - La Isla Bonita
.05 - Scarborough Fair
.06 - (Love Theme From) Romeo & Juliet
.07 - Get Here
.08 - Love Is All Around
.09 - Save The Best For Last
.10 - (Everything I Do) I Do It For You
.11 - I Will Always Love You
.12 - And I Love Her
.13 - Promise Me
.14 - Take My Breath Away