ko biết thế nào.....lần đầu up ảnh góp vui nha....
http:///trun
http:///trvm
http:///trwl
http:///trxP
http:///tryh

rất hân hạnh được đón tiếp.....