Các anh có biết tên phim của Belami có 1 anh đẹp trai đóng vai angel, có đeo đôi cánh thì chỉ cho em với. Em tìm mãi không nhớ ra. Với cả 1 phim cũng của Belami như kiểu Behind the scene ý. Em xin cám ơn nhiều.