:c16:


Trong cuộc sống kiếm một người iu chân thật và chung thủy thật khó nhỉ..........sao kím hoài ko ra vậy trời..........hix.............Có ai làm bạn với SUNBI hông ?...........KHÔNG CHÍN BA BẢY CHÍN BA KHÔNG CHÍN KHÔNG KHÔNG...nt chơi.....hihi....ko kím được người iu thì kím bạn vậy..................SỐNG LÀ THƯƠNG NHƯNG LÒNG CHẲNG VẤN VƯƠNG...