PHẦN I: CHÍNH TRỊ - PHÁP LUẬT<BR />

<BR />

A. GIÁO DỤC NHẬN THỨC, TƯ TƯỞNG VỀ NHIỆM VỤ BẢO VỆ<BR />

Bài 1: Nhiệm vụ bảo vệ An ninh Tổ Quốc<BR />

Bài 2: Bảo vệ các mục tiêu (văn phòng, nhà máy, xí nghiệp,…) góp phần xây dựng đất nước, bảo vệ an ninh Tổ quốc.<BR />

Bài 3: Xây dựng tư tưởng, thái độ đúng đắn đối với hoạt động cung cấp bảo vệ - vệ sĩ.<BR />

Bài 4: Xây dựng tư tưởng yêu nghề bảo vệ - vệ sĩ<BR />

B. GIÁO DỤC NHẬN THỨC VỀ PHÁP LUẬT<BR />

Bài 1: Nhận thức cơ bản về Nhà nước và Pháp luật.<BR />

Bài 2: Tính chất, đặc điểm Pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.<BR />

Bài 3: Một số Bộ Luật có liên quan đến công tác bảo vệ.<BR />

Bài 4: Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ đối với việc học tập, thực hiện, áp dụng pháp luật.<BR />

Bài 5: Phương hướng, nhiệm vụ, trách nhiệm đấu tranh phòng và chống vi phạm pháp luật.<BR />

PHẦN II: NGHIỆP VỤ BẢO VỆ - VỆ SĨ<BR />

A. LÝ THUYẾT<BR />

I. Kiến thức tổng quát về nghiệp vụ Bảo vệ:<BR />

Bài 1: Hướng dẫn ghi chép các loại biểu mẫu giấy tờ, sổ sách trong hoạt động bao ve tại mục tiêu.<BR />

Bài 2: Phương pháp làm báo cáo, biên bản, tường trình sự việc.<BR />

Bài 3: Anh văn giao tiếp<BR />

Bài 4: Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lực lượng bảo vệ.<BR />

II. Phương pháp Bảo vệ các mục tiêu<BR />

Bài 1: Phương pháp bảo vệ văn phòng, khu cao ốc<BR />

Bài 2: Phương pháp bảo vệ nhà máy, xí nghiệp sản xuất.<BR />

Bài 3: Phương pháp bảo vệ siêu thị, nhà sách.<BR />

Bài 4: Phương pháp bảo vệ nhà hàng, khách sạn, khu vui chới, giải trí.<BR />

Bài 5: Phương pháp bảo vệ triển lãm, hội chợ.<BR />

Bài 6: Phương pháp bảo vệ sô ca nhạc.<BR />

Bài 7: Phương pháp bảo vệ kho bãi, hải cảng.<BR />

Bài 8: Phương pháp áp tải tiền, áp tải hàng hóa.<BR />

Bài 9: Phương pháp điều tra, theo dõi một số đối tượng cụ thể.<BR />

III. Phương pháp phòng và chống khủng bố:<BR />

Bài 1: Phương pháp phòng và chống khủng bố bằng bom mìn, chất nổ.<BR />

Bài 2: Phương pháp phòng và chống khủng bố bằng vũ khí sinh học.<BR />

B. THỰC HÀNH<BR />

Bài 1: Động tác đội ngũ<BR />

Bài 2: Canh gác cơ động<BR />

Bài 3: Xử lý tình huống<BR />

Bài 4: Cách thức xử dụng phương tiện hỗ trợ công tác bảo vệ<BR />

Bài 5: Võ thuật: cơ bản, tự vệ, tấn công,…<BR />

Bài 6: Sơ cấp cứu<BR />

Bài 7: Công tác phòng cháy chữa cháy.<BR />

Thời gian đào tạo là một tháng tai cong ty bao ve ĐẠI NGHĨA . Kết thúc lớp học tổ chức thi kiểm tra cấp giấy chứng nhận cho học viên đạt yêu cầu, hoàn thành chương trình học tập. Công ty bảo vệ