Bằng độc quyền sáng chế ( Viet Nam Patent )
Sáng chế là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có trình độ sáng tạo, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế xã hội (Điều 782 Bộ luật Dân sự). ( Viet Nam Patent )
Văn bằng bảo hộ giải pháp hữu ích là Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết 10 tính từ ngày nộp đơn hợp lệ.

Nguyên tắc "nộp đơn đầu tiên" ( Viet Nam Patent )
Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên được áp dụng ở Việt Nam nhằm xác định quyền ưu tiên đối với đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền Sáng chế, theo đó Bằng độc quyền Sáng chế sẽ được cấp cho người nộp đơn sớm nhất trong số những người nộp đơn. Nếu nhiều người đều nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ với cùng một sáng chế, một giải pháp hữu ích, một kiểu dáng công nghiệp vào cùng một ngày hoặc có ngày ưu tiên trùng nhau, thì các chủ thể đó sẽ được đề nghị cùng đứng tên nộp một đơn duy nhất và khi được cấp, Văn bằng bảo hộ được cấp chung cho các chủ thể đó với danh nghĩa là các chủ sở hữu chung. Nếu một trong các người nộp đơn không đồng ý, Văn bằng bảo hộ Sáng chế sẽ không được cấp.
( Viet Nam Patent )
Nếu với cùng một giải pháp kỹ thuật mà có một hoặc một số đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế và một hoặc một số đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích và nếu các đơn nói trên có điều kiện ưu tiên như nhau thì Cục Sở hữu công nghiệp đề nghị các chủ thể nộp đơn thống nhất chọn hình thức bảo hộ (Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích) và hợp nhất đơn như đã đề cập ở trên đây.
( Viet Nam Patent )

.................................. Tham khảo những sản phẩm khác tại.................................
quang cao led | hyundai | vach ngan nhom kinh | nuoc uong tinh khiet | day trang diem chuyen nghiep | SEO là gì | tin tuc SEO | giai phap SEO | bang gia SEO