Lâu quá không post bài trong âm nhạc.
Hôm nay post bài hát này tặng mọi người.
Đặc biệt là bé Dream.
Vì tựa bài hát là tên của bé Dream mà.
Enjoy it!

Mộng đẹp

Podcast