Admin và mod ơi!Admin và mod giúp mình với!Gia dình mình tan nát vì có người đã post ảnh ChatXXX cua minh!Và sắp tới là việc làm của mình cũng sẽ mất!Nếu topic kg dc gỡ bỏ!Xin Admin và mod xem topic này và mình cầu xin Admin và mod tha thiết xoá topic dùm mình!Mình đã chịu áp lực rât nhiều!Mình đả quá tin và bị hại!Xin Admin và mod giúp mình xoá topic!Mình xin làm tất cả những gì Admin và mod yêu cầu!Xin Admin và mod giúp mình!
link topic mà mình bị đăng hình: http://www.vietboy.net/showthread.ph...h40-19-02-2011