Mình 23t,ở Hố Nai,thường là bot,muốn tìm bạn bè và tìm dc người yêu lâu dài và chân thật!
Nick yh! trust_in_mylove
Thanks Mọi người đã đọc bài!:c14: