ai biết quán cafe nào dành cho gay ở nha trang ko ? chỉ tớ với , tớ muôn tìm bạn ở nha trang mà ko biết làm thế nào cả
mà hình như ở nha trang ko có quán cafe nào dành cho gay thì phải
hix,ai biết chỉ tớ với thanks nhiều