Phim này tháng 11/2009 mới trình chiếu, trailer cực kỳ hoành tráng.

[youtube:2nf6uqjh]http://www.youtube.com/watch?v=Hz86TsGx3fc&feature=related[/youtube:2nf6uqjh]

P/S: đang upload phim Knowing