Dear all,

Admin team vừa hoàn thành nâng cấp diễn đàn, cả phần cứng lẫn phần mềm, bên cạnh đó là một số thay đổi trong kết cấu của cơ sở dữ liệu để diễn đàn hoạt động nhanh hơn, phục vụ được nhiều người hơn trong tương lai.

Cho đến hiện tại chưa có vấn đề hay lỗi nào được phát hiện. Nếu trong quá trình sử dụng các chức năng của diễn đàn mà gặp phải lỗi, vui lòng thông báo lại cho chúng tôi, chúng tôi sẽ rất cảm kích sự đóng góp đầy ý nghĩa đó của bạn.

Thân.