Tổng chào ^^

Tình hình là vừa upgrade forum mình lên version mới, fix một số lỗi bảo mật và thêm một số tính năng. Trong quá trình upgrade r00t phải sử dụng lại database được backup lúc 22:00 21/06/2009 cho nên tất cả mọi hoạt động diễn ra sau đó đều không xuất hiện sau khi diễn đàn cập nhật xong.
Nếu bạn nào lỡ post bài hoặc đăng kí nick mới trong khoảng thời gian 22:00 21/06 - 4:00AM 22/06 thì vui lòng làm lại, đây là việc bất khả kháng, xin chân thành xin lỗi bạn.
Ngoài ra, có thể sẽ có những lỗi nhỏ, vui lòng report với các admin và mod để Team có thể fix thật sớm.

Chúc vui!!!