chao !dao nay có bụng rồi nên muốn đi bơi,ban nao thich thi add nick mình ha :loxychan ,minh 18t hay boi VAN THANH ỏ dai the gioi