MÌnh là HOÀNG, mình nhận dạy kèm đồ họa tại nhà học viên ( PHOTOSHOP,COREL,ILLUSTRATOR..),giàng dạy dễ hiểu phù hợp với nhu cầu từng học viên, học từ cơ bản đến nầng cao,Có thể sắp xếp học cấp tốc cho những ai có nhu cầu


liên hệ : 0938989591 - 0906196550


yahoo chat :art_minhhoang86


[email protected]mail: