guava has reported a visitor message.

Reason:
là ở miền nam ak
Profile: guava
Assigned Moderators: KODgay, tongtinh, TÔ_ĐẮC_KỶ, vn2808, Nhất Chi Mai, King, videomin, Zone.Boy, quyhu, dancerinthedarkaxmen, tuilaai2686, hju, celinerova, b00m

Posted by: gogoboy
Original Content:
mình ở bthanh hoàng hoa thám nè làm wen hen