Thư mời Kính gửi những học viên đã từng mong muốn được học nấu ăn từ thầy giáo Trương Công Lệ. Trong thời gian làm việc ở Quả táo vàng. Do bận nhiều công việc quản lý nên thầy Lệ đã không có điều kiện giảng dạy trực tiếp cho rất nhiều học viên muốn học nấu ăn từ thầy. Nay thầy mở thêm trung tâm Sao Mai với nhiều chương trình giảng dạy mới hấp dẫn. Thay mặt trung tâm Sao Mai, thầy xin có lời mời gửi tới các học viên trước đây đăng ký học thầy nhưng chưa được học thì nay có thể gửi tên đăng ký học tại trung tâm Sao Mai với ưu đãi miễn học phí toàn phần, chỉ mất chi phí tiền nguyên liệu để thực hành Lưu ý: Những học viên này cần chứng minh được mình đã đăng ký ở Quả táo vàng trước đây bằng phiếu thu hoặc bằng chứng chỉ có chữ ký của thầy Lệ