Nhân dịp 1/6 anh em mình tặng forum phần mềm tạo nick yahoo tự động,dùng cho post bài hay sì pam gì đó,mong anh em có cái để dùng nhé,cách dùng thì dễ khỏi mua chi tốn tiền,có thể tạo dc 1k nick yahoo trong 1 thời gian ngắn
Hướng dẫn :