békẹogòn has reported a visitor message.

Reason:
:) sp kím huy hiệu bạn ưi chứ ngồi ko chán wa' àh tks bạn đã nhắc
Profile: békẹogòn
Assigned Moderators: KODgay, tongtinh, TÔ_ĐẮC_KỶ, vn2808, Nhất Chi Mai, King, videomin, Zone.Boy, quyhu, dancerinthedarkaxmen, tuilaai2686, hju, celinerova, b00m

Posted by: LovelyMaster
Original Content:
mới gia nhập mà spam nhanh thế,coi chừng bị ban nick nha bạn^^