Tình hình là Mai đi lên Đắc Nông công tác 20 ngày, (Ngã 3 Trúc Sơn gần Buôn Mê Thuộc), cho nên rất muốn làm quen các bạn ở đây để tiện việc tham quan. Bạn nào muốn làm quen thì liên lạc nick yahoo : [email protected]